แจ้งถอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

รหัสสมาชิก  
ชื่อสมาชิก  
เบอร์โทรศัพท์  
อีเมล์  
บัญชีธนาคารที่ถอนเงิน  
ชื่อบัญชีที่ถอนเงิน  
เลขที่บัญชีที่ถอนเงิน  
จำนวนเงินที่ต้องการถอนเงิน   บาท
ถอนเงินจากเว็บไซต์ (1)   บาท
ถอนเงินจากเว็บไซต์ (2)   บาท
ถอนเงินจากเว็บไซต์ (3)   บาท
กรุณาป้อนรหัสภาพ   CAPTCHA
   
ยกเลิก